Miền Bắc

Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Hạ Long

5N4Đ

Phương tiện

2,4,9,11,16,18,23...

6,973,000VNĐ

Hà Nội - Lào Cai - Sapa

3N2Đ

Phương tiện

2,4,9,11,16,18,23...

3,742,000VNĐ

Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long

3N2Đ

Phương tiện

4,6,11,13,18,20,2...

4,319,000VNĐ